Bài viết trong ngày

Đầu Xuân Chùa Duyên Ninh Thu Hút Giới Trẻ Đến Cầu Duyên...

Thuộc vùng bảo vệ đặc biệt của Khu di tích Cố đô Hoa Lư, chùa Duyên Ninh được xem là một trong những ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu năm mới nơi đây những nam thanh nữ tú, đi lễ chùa cầu bình an, may mắn, tiền tài, phúc lộc, còn…