Lễ Hội Đền Thái Vi Năm 2015

Hội đền Thái Vi là hội làng tổng, ngày xưa cả ổng Vũ Lâm cũng mở hội. Bởi vì các làng này đều thờ các vua Trần và các vị tướng nhà Trần. Ngay từ chiều ngày 14/3 (Âm lịch), dân làng Văn Lâm đã lễ mở của đền, rước bát hương thánh ra đình Các nơi tương truyền xưa kia đây là nơi các quan vào trình báo trước khi vào hành cung Vũ Lâm, tế cáo yết các vua Trần ở đây. Sáng ngày 15/3 (Âm lịch), các làng của tổng Vũ Lâm xưa đều rước kiệu thánh của làng mình về đình Các để tế.

Lễ Rước Kiệu Vào Đến Thái Vi

Lễ Rước Kiệu Vào Đến Thái Vi

Đền Thái Vi ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư thờ vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Hiển Từ Hoàng  thái hậu và thờ phụ vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông. Tương truyền đền Thái Vi được xây dựng trên nền cung điện của hành cung Vũ Lâm của các vua Trần. Cứ 3 năm một lần vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu, đền Thái Vi tổ chức lễ hội trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 3 (Âm lịch). Nhân dân địa phương quan niệm rằng sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông, ngày 15 tháng 3 (Âm lịch) là ngày vua tôi nhà Trần về Thiên Trường (Nam Định) bái yết tổ tiên, ăn mừng chiến thắng.

Lễ Tế Quan Trong Hội Đền Thái Vi

Lễ Tế Quan Trong Hội Đền Thái Vi

Ngoài các hoạt động chính lễ hội còn tổ chức kéo co, đua thuyền, múa rồng phục vụ giải trí cho nhân dân và du khách thập phương

Múa Rồng Trên Dòng Sông Ngô Đồng

Múa Rồng Trên Dòng Sông Ngô Đồng

Các Đội Đang Tranh Tài Trong Cuộc Thi Kéo Co

Các Đội Đang Tranh Tài Trong Cuộc Thi Kéo Co

Đua Thuyền Tại Bến Đò Tam Cốc

Đua Thuyền Tại Bến Đò Tam Cốc

Lễ Hội Đền Thái Vi Năm 2015
5 3575 người xem
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *