Phủ Khống du lịch Ninh Bình

Phủ Khống du lịch Ninh Bình

Phủ Khống du lịch Ninh Bình Phủ Khống là điểm du lịch nằm trong Khu du lịch sinh thái Tràng An. Phủ Khống được dựng gần cửa Hang Khống, hướng về phía thung Khống. Đây là di tích thờ vị quan đầu triều...
Phủ Đột điểm du lịch Ninh Bình

Phủ Đột điểm du lịch Ninh Bình

Phủ Đột điểm du lịch Ninh Bình Phủ Đột là điểm di tích nằm trong Khu du lịch sinh thái Tràng An. Đây là nơi thờ hai vị tướng của Triều đình là Nhị vị Thánh Tiền gồm Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù R...